دسته‌بندی: آموزشی

آموزشی

صدا ۰

حساس سازی

هنرمندان دو گروه هستند: یکی ازآنان که هنر را پدید می آورند و به اصطلاح هنر آفرینند.در بین شاعران، مثل...

حروف ۰

نکات مهم تجویدی

یکی از علتهای ضعف تجویدی در قرائتها این هست که لحن یا نغمه ای که برای یک آیه انتخاب و...