دسته‌بندی: آموزشی

حفظ ۰

قواعدحفظ قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: زیستن با قرآن و سپری نمودن ساعات عمــر با تلاوت آیاتش، یکی از راه‌های...

جوف ۰

موضع جوف

جوف در لغت به معنای درون-میان-بطن است.اجوف یعنی میان تهی. در  اصطلاح تجوید به حجم و فضای خالی دستگاه تکلم...