دسته‌بندی: مقامات تلاوت

مقامات تلاوت

بیات عجم ۰

آموزش بیات عجم

آموزش نغمه بیات عجم توسط استاد حسین آمنا. چهارمین ردیفی که تقریبا در آخر بیات مورد استفاده قرار می دهیم...

صبا ۰

آموزش مقام صبا

۱ - معنای لغوی : صبا، به معنی نسیم صبجگاه و نام آهنگی از آهنگ‌های موسیقی است. ۲ - گستردگی و پیشینه :...