دسته‌بندی: آموزشی

cheshme ۰

دسته بندی انواع قاری

این دسته بندی توسط استاد محمد الهلباوی انجام شده است که به صورت زیر می باشد: ا)قاریان کلاسیک – قاریانی که به...

-اکبر ۰

لفظ جلاله الله

زمانی که قبل از این کلمه حرکات فتحه و ضمه قرار داشته باشد باید پر خوانده شود. مانند: منَ الله...