پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

بسمله ۰

تعریف بسمله

کلمه بسمله مصدر جعلی است و مفهوم و آن عبارت است از گفتن: ((بسم الله الرحمن الرحیم)) به نام خداوند...

esteaze ۰

تعریف استعاذه

استعاذه در لغت به معنای طلب پناهگاه و پناه بردن است،ودر اصطلاح قرائت  به معنای گفتن جمله ی زیر است:...

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت: تحدیر

در لغت به معنای شیب دادن و سرازیر کردن آمده است.حدر در قرآن به معنای خواندن قرآن با سرعت زیاد...