پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

-اکبر ۰

لفظ جلاله الله

زمانی که قبل از این کلمه حرکات فتحه و ضمه قرار داشته باشد باید پر خوانده شود. مانند: منَ الله...

انگور ۰

فواید میوه انگور

فواید میوه ی انگور: ۱-کمک به تحریک کبد،سلامت  وظایف ادرار به طور منظم. ۲-باعث کاهش اسید سولفیک در خون،که در...