دسته‌بندی: صوت و لحن

صدا ۰

حساس سازی

هنرمندان دو گروه هستند: یکی ازآنان که هنر را پدید می آورند و به اصطلاح هنر آفرینند.در بین شاعران، مثل...

خروجی صدا ۰

انواع خروجی صدا

احتمالا تا به حال واژه هایی در رابطه با با راههای خروجی صدا شنیده اید.واژه هایی همچون صدای تودماغی،صدای سر،صدای...