دسته‌بندی: صوت و لحن

گرفتگی صدا ۱

گرفتگی صدا

متخصصان معتقدند در فصل زمستان برای رفع گرفتگی صدا،سکوت بهتر از هر درمان دیگری است. برخی دیگر نیز معتقدند که...

گرفتگی صدا ۰

دلایل گرفتگی صدا

تارهای صوتی که نوارهای کوچک ماهیچه ای در گلو هستند،با تنفس حرکت میکنند و هنگام حرف زدن دچار لرزش می...