برچسب‌خورده: مدها

مدها ۰

احکام مدها

همان گونه که مى‏دانید بعضى از حروف در قرآن با صداى کشیده قرائت مى‏ شوند. از صداهاى کشیده «ا- او-...