برچسب‌خورده: سکت به چه معناست

سکت ۰

موارد سکت درقرآن

«سَکْت» به معنای «توقف _ سکوت» در قرائت عبارتست: قطع صوت در حین قرائت بدون تجدید نفس وسپس ادامه قرائت موارد...