برچسب‌خورده: سوره حمد

سوره حمد ۰

سوره حمد در قالب شعر

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر ومهربان خلق راست ستایش بود ویژه کردگار که بر عالمین است پروردگار که...