برچسب‌خورده: بسمله در قرائت

بسمله ۰

تعریف بسمله

کلمه بسمله مصدر جعلی است و مفهوم و آن عبارت است از گفتن: ((بسم الله الرحمن الرحیم)) به نام خداوند...