برچسب‌خورده: استعاذه در قران

esteaze ۰

تعریف استعاذه

استعاذه در لغت به معنای طلب پناهگاه و پناه بردن است،ودر اصطلاح قرائت  به معنای گفتن جمله ی زیر است:...