برچسب‌خورده: ادغام ناقص

cheshmetelavat.ir(quran) ۳

ادغام تامّ و ناقص

همان گونه که قبلا اشاره شد در برخی موارد ادغام به صورت ناقص صورت میگیرد. شاید بنوان پدیده ادغام را...