برچسب‌خورده: آموزش مقامات

صبا ۰

آموزش مقام صبا

۱ - معنای لغوی : صبا، به معنی نسیم صبجگاه و نام آهنگی از آهنگ‌های موسیقی است. ۲ - گستردگی و پیشینه :...