پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

نماز ۰

آموزش قرائت صحیح نماز

بسم الله الرحمن الرحیم آموزش قرائت صحیح نماز آموزش قرائت صحیح سوره حمد آموزش قرائت صحیح سوره توحید آموزش قرائت...

لحن ۱

فن تحریر

تحریر به معنای لرزش های صدااست،تحریر در نغمات غمگین به معنای حالت گریه و در نغمات شاد به معنای تبسم...