پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

مصطفی اسماعیل ۰

مقطع سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل

مقطع سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل وَالذَّارِیَاتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَارِیَاتِ یُسْرًا﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿۴﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿۵﴾ وَإِنَّ الدِّینَ لَوَاقِعٌ ﴿۶﴾ دانلود تلاوت سوره مبارکه ذاریات با...

نماز ۰

آموزش قرائت صحیح نماز

بسم الله الرحمن الرحیم آموزش قرائت صحیح نماز آموزش قرائت صحیح سوره حمد آموزش قرائت صحیح سوره توحید آموزش قرائت...