پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

الابذکرالله ۰

آرامش بخش ترین آیه قرآن

«الا بذکر الله تطمئن القلوب؛ با یاد خدا، قلب‏ها آرام مى‏گیرند» در نگاه یک مسلمان، خداوند سبحان، قدرت مطلق و...