پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

سوره حمد ۰

سوره حمد در قالب شعر

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر ومهربان خلق راست ستایش بود ویژه کردگار که بر عالمین است پروردگار که...

الابذکرالله ۰

آرامش بخش ترین آیه قرآن

«الا بذکر الله تطمئن القلوب؛ با یاد خدا، قلب‏ها آرام مى‏گیرند» در نگاه یک مسلمان، خداوند سبحان، قدرت مطلق و...