پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

قرآن ۱

دلیل جاودان ماندن قرآن چیست؟

عَنْ یَعْقُوبِ بْنِ السِّکیتْ، قالَ: سَاءلْتُ أ بَاالْحَسَنِ الْهادى علیه السلام : ما بالُ الْقُرْآنِ لا یَزْدادُ عَلَى النَّشْرِ وَالدَّرْسِ...

سوره حمد ۰

سوره حمد در قالب شعر

سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر ومهربان خلق راست ستایش بود ویژه کردگار که بر عالمین است پروردگار که...