پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

حفظ ۰

قواعدحفظ قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: زیستن با قرآن و سپری نمودن ساعات عمــر با تلاوت آیاتش، یکی از راه‌های...