پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

قرآن ۰

هدف از حفظ قرآن کریم

هدف از حفظ قرآن کریم رسول اکرم (ص) فرمود: انّما الأعمالُ بالنّیاتِ و لکّلِ امرءٍ ما نوی فلابدَّ للْعَبد مِنْ...

حفظ ۰

قواعدحفظ قرآن کریم

  بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: زیستن با قرآن و سپری نمودن ساعات عمــر با تلاوت آیاتش، یکی از راه‌های...