آموزش مقام کرد توسط استاد آمنا

یک دیدگاه

  • ازجملاتتتون وبخصوص تلاوتتون فهمیدیم دارین هزیون میگید مر حسابی اسم خودتو گذاشتی استاد مقام کرد از مقامات اصلی اگه تو استادی من فول استادم خخ