دسته‌بندی: تجوید

سکت ۰

موارد سکت درقرآن

«سَکْت» به معنای «توقف _ سکوت» در قرائت عبارتست: قطع صوت در حین قرائت بدون تجدید نفس وسپس ادامه قرائت موارد...

مدها ۰

احکام مدها

همان گونه که مى‏دانید بعضى از حروف در قرآن با صداى کشیده قرائت مى‏ شوند. از صداهاى کشیده «ا- او-...

Untitled-1 ۰

مد لین

یکى دیگر از اقسام مد، «مد لین» است. مد لین از برخورد «واو ساکن ما قبل مفتوح» یا «یاء ساکن...

-اکبر ۰

لفظ جلاله الله

زمانی که قبل از این کلمه حرکات فتحه و ضمه قرار داشته باشد باید پر خوانده شود. مانند: منَ الله...