دسته‌بندی: مذهبی

مذهبی

سرزمین منا ۰

حادثه در سرزمین منا

رویترز نوشت: تلویزیون دولتی عربستان سعودی اعلام کرد امروز پنجشنبه بر اثر ازدحام جمعیت در هنگام انجام مناسک حج در...