نویسنده: رضارحمتی

حروف ۰

نکات مهم تجویدی

یکی از علتهای ضعف تجویدی در قرائتها این هست که لحن یا نغمه ای که برای یک آیه انتخاب و...