شهادت امین باوی مبتهل و عضو گروه تواشیح

یک دیدگاه

  • انشاءالله خدا همه جان باختگان منا به خصوص امین باوی عزیز و محسن حاجی حسنی کارگر ،دوست و همشهری گرانقدرم رو رو در بهتری جای بهشت ،جای بده